метод

Стопеното стъкло - Fusion Glass

Стъклените накити с марката DIANAGLASS са изработени по метода на стопеното стъкло /fused glass/,

при който отделни съвместими по състав парчета стъкло се свързват трайно в обща композиция. За да се получат тези нежни овални форми и преливни разцветки се използва пещ с електронен програматор, който позволява да се контролира процеса на топене и темпериране с голяма прецизност.

Същинското формуване на изделието се получава при температура около 800 градуса. Чрез правилната настройка на максималната температура се постига желания от автора релеф и степен на сливане на отделните части на изходната композиция. Задаването на цялостната температурна крива е изключително важна за постигане на правилно темперирано изделие.

Целият цикъл на температурния процес е около 14-16 часа, през които пещта не бива да се отваря, докато градусите не спаднат под 100.
Специфична характеристика на всяко стъкло е неговият коефициент на температурно разширение. Всеки опит да се комбират несъвместими стъкла води до фатален край за изделието. Различните типове стъкла изискват и различно програмиране на температурния режим.

При стопяването в пещта отделните цветни късове се съединяват помежду си под формата на плосък стъклен панел, който в последствие може да претърпи следваща обработка – огъване с помощта на подходящи калъпи. Така се създават осветителни тела, пластични форми и най-разнообразни съдове за бита.