Поверителност

Условията за поръчка, доставка и плащане в dianaglass.eu съответстват на условията,
посочени в Закона за защита на потребителите.

Поръчката е акт на действие, който потребителят прави свободно, по собствен избор, и обвързва със силата на договор потребителя и dianaglass.eu. Всяка предоставена от потребителя лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното споделяне е напълно доброволно.
Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на dianaglass.eu.
Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.